Skip to main content

Familie- en organisatieopstellingen

The past is not dead, it is living in us, and will be alive in the future which we are now helping to make’
(William Morris)

Een opstelling is een methodiek om zicht te krijgen op een vraag waar je mee rond loopt, en die je als een last of probleem ervaart.
Een opstelling geeft je een beeld met antwoorden van belemmeringen of verklaringen die in de weg zitten. Het is een respectvolle werkwijze, die aansluit bij de draagkracht van degene die de vraag stelt.
Een opstelling laat zien wat op dat moment van belang is en wat iemand kan dragen.
Mensen lopen jaren rond met vragen, waarvoor ze soms eerder hulp hebben gezocht, waarvan de antwoorden niet duidelijk worden.
Een opstelling geeft informatie waardoor iemand zicht krijgt op waar zijn vraag mee te maken heeft en welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan.

Voorbeelden van vragen zijn:
• Hoe komt het dat ik geen relatie kan behouden?
• Wat maakt dat ik overal conflicten heb?
• Hoe verklaar ik mijn pijn, waar heeft mijn pijn mee te maken? (zowel lichamelijk als mentaal)
• Ik loop steeds tegen een zelfde probleem aan, hoe kan dat?
• Waarom luistert mijn kind niet?
• Ik voel me ongelukkig, waar heeft dit mee te maken?
• Waarom heb ik zo’n moeite met gezag?
• Hoe kan het dat een team medewerkers zo moeizaam samenwerkt?

Een familie of organisatie vormt een systeem en zoals in alle systemen wordt altijd gezocht naar een balans, om als systeem te functioneren.
De natuur werkt volgens dit principe, en bij de mens of organisatie is dit niet anders.

Een opstelling laat zien waar mogelijke verstoringen zitten in de balans en hoe deze opgeheven kunnen worden.

‘Alle woorden doen afbreuk aan het wezen van familieopstellingen’
(Bert Hellinger)

Een opstelling werkt praktisch:
Een vraagsteller stelt een vraag waar duidelijkheid over gewenst is.
Er kan individueel gewerkt worden of met een groep.
Wanneer met een groep gewerkt word, representeren de mensen uit de groep de familieleden of medewerkers van een organisatie.
Uit de opstelling komt informatie die duidelijkheid geeft over de vraag. Daarnaast wordt de dikwijls de balans herstelt in het systeem.

Soms zijn meerdere opstellingen nodig en mogelijk. Als vraagsteller kun je starten met een vraag die het meest storend is, of aan de oppervlakte ligt. In vervolgopstellingen bestaat de mogelijkheid om steeds een stapje verder te gaan.

De ervaring leert dat een opstelling zoveel doet, dan hier geen gesprekken tegenop kunnen. Gesprekken zijn inleidend, tussentijds en afsluitend.