Skip to main content

Kinderen en jongeren

 

De training is geschikt voor kinderen/jongeren:

 • die verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet goed durven te uiten of zichzelf niet durven te laten zien;
 • met een negatief zelfbeeld of een laag gevoel van eigenwaarde; dat kan gerelateerd zijn aan de gezinsrelaties, de sociale interacties, de leerprestaties of het lichaamsbeeld;
 • met problemen in de sociale omgang: 
  - omgang met leeftijdsgenoten,
  - moeite met ruimte innemen, zich presenteren,
  - angst om vragen te stellen,
  - oogcontact ontwijken,
  - zacht praten,
  - weinig initiatieven nemen,
  - weinig assertief zijn
 • die moeite hebben met het omgaan met grenzen, zowel te weinig grensaangevend als grensoverschrijdend gedrag.

In combinatie met één of meerdere van de genoemde indicaties:

 • kinderen/jongeren die zich gemakkelijker uiten in beweging/doen dan verbaal;
 • kinderen/jongeren die geremd zijn in het bewegen, maar van wie verwacht kan worden dat zij door meer bewegingservaringen hierin juist losser worden.

Als ik hoor dan vergeet ik
Als ik zie dan onthoud ik
Als ik doe dan begrijp ik
(Chinees spreekwoord)

In de (groeps)trainingen leren kinderen en jongeren:

 • opkomen voor zichzelf (vrienden, pestgedrag)
 • herkennen wat ze wel en niet fijn vinden en dit duidelijk maken,
 • aangeven van grenzen,
 • samenwerken,
 • zelfstandig keuzes maken,
 • problemen oplossen en
 • oplossingen bedenken

De trainingen zijn er in de vorm van:
Workshops, thema-trainingen, schoolprojecten en weerbaarheidstraining. 
De groepsgrootte van de trainingen zijn 4 tot 6 kinderen. In de schoolprojecten wordt met een klas gewerkt of in kleine groepjes, afhankelijk van de vraag van de school.

Thema-trainingen:
- ‘Ik ben goed zoals ik ben’
- ‘Ik zorg voor mezelf’
- ‘Ik kom op voor mezelf’ 
- ‘Ik kies mijn eigen weg’

De prijs voor trainingen en schoolprojecten is op aanvraag.